Митница
Инструменти
Шрифт

Ръководството на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в Република България (КРИБ) в област Хасково изразява категоричното си несъгласие с предложените от Министерство на финансите промени в правилника на агенция "Митници", с които се цели закриването на митница „Свиленград” .

Обявените мотиви за предложението, а именно необходимостта от оптимизиране работата на агенция "Митници" и предприемане на ефективни мерки за предотвратяване на бъдещи корупционни практики, няма да доведат до очакваните резултати. Първа стъпка към изкореняване на корупцията, трябва да бъде приемането на закон, който да противодейства на тази порочна практика и тя да бъде прекратена първо по „високите” етажи на властта.

В митница "Свиленград" работят 330 души, като 133 от тях са служители на ГКПП "Капитан Андреево". В структурата й има и две митнически бюра - Хасково и Кърджали. Пренасочването на човешки, финансови и материални ресурси от митница „Свиленград” към Централно митническо управление и други митници задълбочава централизацията на администрацията и отнема самостоятелността на регионите. Закриването на митническите звена ще лиши бизнеса в областите Хасково и Кърджали от възможността да работи адекватно, тъй като няма да може да обмитява стоката си в региона. А това от своя страна, ще доведе до повишаване на разходите и намаляване ефективността на работата му, както и до редица административни пречки. Затова смятаме, че много по-целесъобразно и ефективно е административната и структурна реформи да се извършат на място, в Свиленград.

Митница Свиленград е най-голямата сухопътна митница в България и съществува вече 96 години. Дейността й е пряко свързана със събираемостта  на приходите за Държавния бюджет и тук положителните резултати са безспорни. Преустановяват се огромен брой тежки престъпления, свързани с трафик на наркотици, стоки и хора, въпреки, че пътнико-товарния поток е изключително натоварен.

КРИБ – Хасково се присъединява към искането на Общински съвет – Свиленград, поместено в протестната декларация, която прие наскоро, а именно създаването на нови звена за анализ на риска към Агенция „Митници”. Това от своя страна би повишило ефективността на работата в митница „Свиленград”.

Също така изразяваме увереност, че Министерството на финансите трябва да задължи Агенция „Митници” да извърши всички необходими действия, които да превърнат митница „Свиленград” в съвременна европейска структура, защитаваща още по-добре интересите на България и Европейския съюз. На фона на несигурната икономическа среда в България, само така ще се съхрани задоволителното ниво на бизнес климата в регионите Хасково и Кърджали без да се създават допълнителни затруднения. 

Припомняме Ви, че политиците са избрани от народа, за да му служат. В момента тази функция не се изпълнява адекватно. Затова, призоваваме да преразгледате искането си за закриване на митница „Свиленград” в полза роду.

С УВАЖЕНИЕ

СТЕФАН ДИМИТРОВ,

Председател на

КРИБ - Хасков