19
Съб, Юни
23 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт
zdanieИзградиха ТИР-терминал и паркинг в кв. Гарата
 
Митническата администрация в Свиленград се мести в друга сграда. От около седмица отделите „Митническо оформяне“ и „Акцизи“ работят с клиенти само в новото здание, намиращо се срещу жп блоковете в кв. Гарата.
В процес на преместване са и останалите отдели, като досегашната административна сграда на Митницата, която също се намира в квартала, ще бъде напълно освободена. За какво ще се използва все още не се знае.
Впрочем, строителството на новата сграда в кв. Гарата започна в края на 2012 г. Тя разполага с митнически ТИР-терминал и паркинг с 18 места на площ от 6 077 кв. м. Възложител на обекта е Министерството на финансите, Агенция „Митници“. Изградено е хале за щателна митническа проверка и работни площи за служителите на администрацията. Халето разполага с две места за едновременна обработка на ТИР-ове със съответните товаро-разтоварни рампи. Под местата за проверка на камионите са предвидени и канали за оглед на дълбочина 1,60 м. Има и хладилен контейнер, рампа за разтоварване към него и склад за задържани и отнети стоки в полза на държавата. Изградена е административна сграда за митническата администрация, технически помещения за сървъри, телефонна централа и UPS.
Строителството
на митнически ТИР-терминал и ТИР-паркинг е по Мярка „Втори проект за улесняване на търговията и транспорта в югоизточна Европа „УТТЮИ II“. Средствата са осигурени със заем от Международната банка за възстановяване и развитие. С реализацията на инвестиционното предложение ще се постигне максимално бърза и качествена едновременна митническа обработка на товарни камиони със съответни товаро-разтоварни рампи за странично разтоварване. ТИР-овете вече няма да затрудняват движението в района на кв. Гарата и особено пред сградата на жп.
СМ