14
Пон, Юни
25 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт
jako10 сиви папагала Жако са били конфискувани на ГКПП Капитан Андреево в сряда (22 юли). Редките птици са намерени в селектиран за проверка автобус, влизащ в България. Пернатите били в клетка в багажното отделение на возилото. Пренасял ги мъж от Кърджали, който нямал необходимите документи по CITES. Деянието му е в нарушение на Закона за биологичното разнообразие. За случая е уведомена Екоинспекцията в Хасково и на място е извършена проверка.
След задържането на птиците те били настанени в Граничния инспекционен пункт към БАБХ на Капитан Андреево под контрола на ветеринарен лекар. Днес пък са изпратени в зоологическата градина в София. Те ще останат там до влизането в сила на наказателно постановление, след което МОСВ ще издаде заповед за окончателното разпореждане с тях. Предстои РИОСВ - Хасково да състави акт за административно нарушение по Закона за биологичното разнообразие, който предвижда глоба от 2000 до 10 000 лв. за физическите лица, а за юридическите лица и едноличните търговци имуществена санкция от 5 000 до 30 000 лв.
Впрочем, най-вероятно птиците са закупени от развъдник в Турция с цел търговия. Според запознати цената на Жако в България започвала от 900 лв. нагоре. На черния пазар в Европа пък варирала между 1 000 и 1800 евро.
СМ
 
CITES е международно споразумение за опазване на дивата природа, което цели да предотврати изчезването на видове в резултат от търговия с тях. Основният принцип на Конвенцията е осъществяване контрол на търговията със застрашени видове, което става чрез въвеждането на специална система от разрешителни, издадени от съответните власти в страните членки на Конвенцията. Неин обект са около 30 000 вида животни и растения. С приемането на България в ЕС, страната ни се задължава да изпълнява регламентите на Евросъюза. Сивият папагал Жако попада в Приложение В на Регламент 338/97, който регулира търговията със защитени видове от дивата флора и фауна.