19
Съб, Юни
23 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

llllllllll1435240552leonnnnnnnПо време на митническа проверка на Капитан Андреево е задържан турски гражданин, пътуващ от Виена за Ирак, опитал да превози препариран африкански лъв (Panthera leo), съобщиха от РИОСВ-Хасково. За случая била уведомена екоинспекцията, след което на място е извършена проверка. Установило се, че лицето е представило фактура за покупка, но без необходимите документи по CITES /Конвенцията по международната търговия със застрашени видове/. Деянието е в нарушение на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.
Предстои РИОСВ – Хасково да състави акт за административно нарушение, а законът предвижда глоба от 2 000 до 10 000 лв. за физическите лица, а за юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция от 5 000 до 30 000 лв.
Съгласно изискванията на ЗБР препарираното животно е оставено на митническо съхранение до влизането в сила на наказателно постановление, след което ще бъде отнето в полза на държавата и предоставено на природо-научен музей.

CITES е международно споразумение за опазване на дивата природа, което цели да предотврати изчезването на видове в резултат от търговия с тях. Основният принцип на Конвенцията е осъществяване контрол на търговията със застрашени видове. Това става чрез въвеждането на специална система от разрешителни, издадени от съответните власти в страните членки на Конвенцията. Неин обект са около 30 000 вида животни и растения. С приемането на България в ЕС страната ни се задължава да изпълнява регламентите на Евросъюза. Лъвът (Panthera leo) попада в Приложение Б на Регламент 338/97, който регулира търговията със защитени видове от дивата флора и фауна.

СМ