13
Нед, Юни
20 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

На 20.05.2015 г. от 10:00ч. до 14:00 ч. компонентите на информационната структура за електронно подаване на митнически документи няма да работят поради внедряване на нови версии, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

 Агенция "Митници" Ви уведомява, че на 20.05. 2015 г. от 10:00ч. до 14:00ч. поради предстоящо инсталиране и внедряване на нови версии на системите на централните и локални сървъри, компонентите на информационната структура за електронно подаване на митнически документи на Агенция „Митници” няма да работят.

С оглед осигуряване непрекъсваемостта на процеса на обработване на митнически декларации, за времето на неработоспособност да се прилага аварийна процедура за следните системи:

•Българска система за управление на транзита;

•Българска интегрирана митническа информационна система;

•Система за контрол на износа - фаза 2 и Обобщени декларации за напускане;

•Система за контрол на вноса и Обобщени декларации за въвеждане;

•Модул за опростено деклариране;

•Потвърждаване на плащане на възникнали митнически задължения.

 Митническите администрации на държавите-членки на ЕС са уведомени за временната неработоспособност на българските информационни митнически системи чрез съответната служба на Европейската комисия в Брюксел още в края на миналата седмица. По този начин и икономическите оператори на други държави-членки са уведомени за временната неработоспособност на българските системи.

 С оглед на това икономическите оператори следва да имат предвид, че електронните портали на Агенция „Митници“ за подаване на данни по електронен път на митнически документи за внасяне и изнасяне и режим транзит на стоки няма да бъдат достъпни на дата 20.05.2015 от 10.00 до 14.00 часа. По тази причина стоките, за които няма подадени електронни документи, ще бъдат обработвани от българските митнически учреждения по аварийна процедура, чрез използване на хартиени формуляри.