06
Нед, Дек
22 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

ssssssssssssssss14 служители на Митница Свиленград са наградени по случай Международния ден на митниците – 26 януари.

Със сертификат на Световната митническа организация е отличен началникът на отдел „Борба с наркотрафика“ Станислав Таушанов. Диана Маркова, която е експерт в отдел „Информация и връзки с обществеността” в дирекция „ Административно обслужване” към Централно митническо управление с месторабота Митница Свиленград, получава същата награда.

За постигнати високи резултати при прилагането на мерките по закрила на права върху интелектуалната собственост плакет и грамоти получава екип от Митница Свиленград - Юлия Чолакова – зам.-началник на Митница Свиленград, държавните митнически инспектори Иванка Шидерова и Анка Златанова и митническите инспектори Господин Господинов и Теодора Маринова.

Златен почетен знак за проявен висок професионализъм и значителен принос към дейността на митническата администрация получават Тодор Караиванов – и. д. началник на Митница Свиленград, Тихомир Костов – старши митнически инспектор, Валентин Язанов – главен митнически инспектор, Диана Десковска –Димитрова, началник отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство”

Със сребърен почетен знак за проявен висок професионализъм и значителен принос към дейността на митническата администрация са отличени Божидар Бонев – главен митнически инспектор, Станка Атанасова – началник на отдел „Човешки ресурси” и Стефка Василева – старши митнически инспектор в Митница Свиленград.

/На снимката и.д. началник на Митница Свиленград Тодор Караиванов с директора на  АМ Ваньо Танов, зам.-директорите - Розалия Димитрова и Божидар Алексов и гл. секретар Цветан Мадански./

СМ