23
Пет, Апр
27 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

Конкурс за началник сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи“ в отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в свиленградската митница бе обявен от директора на Агенция „Митници“ Ваньо Танов. Минималните изисквания за заемане на длъжността са висше образование в областта на социалните, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; технически науки; сигурност и отбрана. Необходимо е кандидатите да имат минимална образователно-квалификационна степен бакалавър и 4 години професионален опит и/или III младши ранг. Сред допълнителните изисквания за длъжността са ползване на чужд език и много високо ниво на компютърна грамотност. Предимство на кандидатите ще носят отличните организационни и комуникационни умения, както и умения за работа в екип. Конкурсът ще се проведе на два етапа – практически изпит и интервю. Размерът на основната месечна заплата за заемане на длъжността е от 1250 до 1400 лв.

Документи се приемат в деловодството на Митница Свиленград, а крайният срок за подаването им е 26 януари 2015 г.

СМ