24
Вт, Ное
16 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

130 от кандидатите за митничари преминаха второто сито на обявения от директора на Агенция „Митници“ Ваньо Танов конкурс за 20 свободни работни места в свиленградската митница. На практика на проведения в понеделник тест от явилите се 241 души повече от половината са събрали необходимия брой точки, което е много добра успеваемост. Този път въпросите бяха само по законодателството, като нямаше тестове за интелигентност и лоялност. Квесторите не са хванали преписвачи, но няколко от кандидатите са били разместени в различни зали, защото са разговаряли помежду си.

Успешно издържалите теста ще се явят на интервю, което ще се проведе след Нова година. В сряда преминалите до последния етап кандидати бяха уведомени по телефона и по електронната поща. При сформирането на крайната оценка и класирането по-голяма тежест има устното препитване.

СМ