Митница
Инструменти
Шрифт

mitnica32 не преминаха първото сито по документи

12 кандидати ще се борят за едно място в конкурса за 20 вакантни щата в свиленградската митница, обявен от шефа на Агенция „Митници“ Ваньо Танов. Това стана ясно в края на миналата седмица, когато в сайта на агенцията в Интернет бяха публикувани имената на допуснатите до втория етап на конкурса – решаване на тест, след първоначалния подбор по документи. Преминалите първото сито са 241, като сред тях има и редовни участници в обявяваните досега конкурси за нови митничари.

Съобщено бе и кои от кандидатите са отпаднали от надпреварата. Определената от Ваньо Танов комисия не е допуснала до тест 32-ма кандидати. Посочените причини за отпадането им са, че представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: минимална образователно-квалификационна степен бакалавър, както и област на висше образование по социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; технически науки; сигурност и отбрана.

Преминалите първото сито предстои да се явят на тест, който ще се проведе на 22-ри декември в сградата на Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково. Интервюто с успешно издържалите теста ще се проведе на допълнително уточнена дата, за която те ще бъдат уведомени предварително.

Както „Старият мост“ писа, 273 кандидати подадоха документи за участие в обявения конкурс за 20 митничари.

СМ