24
Вт, Ное
16 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

Конкурси за две нови работни места в Митница Свиленград обявиха от Агенция „Митници“.

Едното е за разследващ митнически инспектор в отдел „Митническо разузнаване и разследване” , а другото - за длъжността „експерт в Агенция „Митници”, отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство”.

За разследващ митнически инспектор се изисква висше образование в областта на социални, стопански и правни науки, с професионално направление – право. Необходима е придобита юридическа правоспособност, минимална образователно-квалификационна степен магистър и професионален опит най-малко 1 година и/или придобит V младши ранг. Кандидатите могат да подават документи до 29 октомври включително.

За второто работно място са предвидени следните минимални изисквания: образование - висше; област на висше образование: социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; технически науки; минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър; професионален опит не се изисква. Документи се приемат до 5 ноември.

СМ