19
Пон, Окт
13 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

karaivanovЕдинствено Тодор Караиванов е допуснат до участие в обявения конкурс за длъжността началник на Митница Свиленград, реши комисия, определена със заповед на началника на Агенция „Митници“ Ваньо Танов.

Караиванов, които заемаше поста до миналата година, но бе назначен в Централното митническо управление, в момента е командирован тук като временно изпълняващ длъжността за 45 дни.

Допуснатият кандидат следва да представи концепция за стратегическо управление на тема: „Управление на дейностите в Митница Свиленград, свързани с подобряване на събираемостта на държавните вземания” с обем до 10 страници в срок до 17:00 часа на 24.10.2014 г.

Останалите трима мераклии за поста комисията не е допуснала до конкурса. Действащият митничар Димитър Зафиров е елиминиран с мотив, че представените от него документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността професионален опит на ръководна длъжност – минимум 5 години. Павел Лилянов пък не е представил необходимите документи, които да удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността: професионален опит на ръководна длъжност – минимум 5 години.

Четвъртият кандидат, чието име до последно остана забулено в тайна - Янко Василев Пенчев, не епреминал ситото, защото представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността: професионален опит – 7 години и/или придобит V старши ранг.