28
Чет, Ян
21 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

Търсят титуляр с конкурс

Конкурс за началник на Митнически пункт Капитан Андреево обявиха от Агенция „Митници“. Минималните изисквания за заемане на длъжността са висше образование в областите социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика, технически науки, сигурност и отбрана, образователна степен магистър. Кандидатите трябва да имат 5 години професионален опит или придобит втори младши ранг.

Допълнителни изисквания за длъжността са владеене на чужд език; компютърна грамотност: Microsoft Office, Internet; да отговаря на изискванията, определени в чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за митниците; да отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация.

Размерът на основната месечна работна заплата е от 1300 до 1500 лева. Конкурсът ще се проведе на два етапа: практически изпит и интервю. Срокът за подаване на документи е 9. 07. 2014 година в деловодството на Митница Свиленград.

Длъжността „началник на митнически пункт I ниво на МП Капитан Андреево“ бе овакантена през м. май 2012 г., след като в тукашната митница бе извършена проверка, предизвикана от разразилия се скандал с ареста и обвинението във вземане на подкуп на осем митнически служители от една смяна на ГКПП Капитан Андреево. През м. март лани бе обявен конкурс за началник на пункта, но той се провали. Последва нова процедура за избор на титуляр, като до практически изпит и тест за психологическа пригодност на 20 август 2013 г. бяха допуснати трима души. Този конкурс отново завърши без резултат. Тогава за временно изпълняващ длъжността началник на Митнически пункт Капитан Андреево бе назначена Александрина Христова-Петрова, старши инспектор в отдел „Митническо оформяне“ на Митница Аерогара – София. След известно време тя бе преназначена в администрацията на тукашното митническо управление.

Титуляр все още не е избран и на поста началник на Митница Свиленград. Сега ведомството се ръководи от Валери Стайков, но на 7 август 6-месечният срок на назначението му изтича. Засега няма обявен конкурс за заемането на длъжността. Ако дотогава процедурата не бъде задвижена, ще трябва да бъде сложен временно нов шеф, тъй като по закон Стайков не може за втори път да бъде изпълняващ длъжността.

СМ