20
Сря, Ян
14 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

mitnicaЕлиминирани от по-нататъшното участие в конкурса за началник на свиленградската митница са и и четиримата кандидати за поста. Ангел Дончев, Димитър Зафиров, Павел Лилянов и Христо Русев не са допуснати до защита на коцепция на тема: „Управление на дейностите в митницата, свързани с подобряване на събираемостта на държавните вземания”.

Крайният срок за внасяне на разработките бе 21 януари. Конкурсът бе обявен за общо 8 митници в страната. Кандидатите бяха изписани заедно в един списък на всички одобрени мераклии да оглавят 8-те териториални управления в страната. До представяне на концепции бяха допуснати 27 души. От тях едва 12 са класирани за защита за всичките 8 обезглавени митници - Свиленград, Бургас, Варна, Видин, Пловдив, Русе, Свищов и митница Югозападна. На първия етап - подбор по документи, отпаднаха 15 души.

Защитите на допуснатите са на 27 и 28 януари в Агенция „Митници“. Списъците на стигналите до този етап кандидати се появиха в сайта на ведомството в края на работния ден в петък.

Подробности четете в следващия брой на в. "Старият мост".

СМ