21
Сря, Окт
11 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

Въведоха нови, по-високи изисквания към кандидатите

Конкурс за началник на свиленградската митница обявиха от Агенция „Митници“. Ще се избират и шефове на митниците в Бургас, Варна, Видин, Пловдив, Русе, Свищов, Югозападна.

Съобщението е публикувано в сайта на ведомството и от него е видно, че са заложени нови, по-високи изисквания към кандидатите. Както и при предишни конкурси, се изисква висше образование, степен магистър, в една от областите: стопански, правни, хуманитарни или технически науки. Новото сега е, че се изисква най-малко 7 години професионален опит и/или придобит V старши ранг и най-малко 5 години на ръководна длъжност.

При предишния конкурс за началник на митницата мераклиите за поста трябваше да притежават професионален опит 6 години, от които най-малко 5 години стаж в системата на Агенция „Митници“ или придобит първи младши ранг. Нямаше изискване да са заемали ръководен пост.

Според осведомени, на така заложените критерии отговарят едва неколцина от работещите в свиленградската митница – бившият началник Стефан Марашев, сегашният вр. и. д. Георги Костадинов, началникът на митнически пункт Гарата Николай Караиванов и още двама – трима.

Кандидатите трябва да представят и защитят пред комисия в Централата концепция за стратегическо управление на тема: „Управление на дейностите в митницата, свързани с подобряване на събираемостта на държавните вземания”. Ако преминат успешно това изпитание, ще бъдат допуснати до интервю. Документи за участие се приемат в София до 17 ч. на 6 януари 2014 г. Размерът на основната месечна заплата за заемане на длъжността е от 1500 до 2500 лева.

Постът „Началник на Митница Свиленград“ бе овакантен в началото на август т. г., когато тогавашният титуляр Тодор Караиванов бе преназначен като експерт в дирекция „Митническо разследване и разузнаване“ в Централното митническо управление в София. За временно изпълняващ длъжността до провеждането на конкурс, но не по-късно от 6 месеца, бе определен единственият зам.-началник на митницата Георги Костадинов.

СМ