Митница
Инструменти
Шрифт

tanovВаньо Танов ги дискриминирал по отношение на личното и общественото им положение

Шестима уволнени служители от Митница Свиленград сезираха Комисията за защита от дискриминация. Те обвиняват Ваньо Танов в дискриминация по признаци лично и обществено положение. На 13 юни петчленен състав на Комисията проведе заседание по преписка, образувана по жалбата им срещу ръководството на Агенция „Митници”. Заседанието обаче се отложи за 5 юли, тъй като от Агенцията са поискали да бъдат допуснати техни свидетели, които да докажат, че уволнените митничари не са били карани насила да подписват заявления за конкретно работно място, съобщи адвокатът на бившите митнически служители Георги Георгиев.

Така на 5 юли ще бъдат разпитани свидетели на двете страни. След това комисията ще се произнесе по казуса в законоустановения 14-дневен срок.

Жалбоподателите Христо Милков Колев, Ангел Панчев Ангелов, Кирил Андонов Атанасов, Маргарита Атанасова Калева, Димитър Иванов Николов и Коста Димитров Костадинов са част от 23-ма митничари от митница „Свиленград”, които са били уволнени поради съкращение в щата в края на 2009 г. В жалбата си те твърдят, че през последните две години и няколко месеца са станали обект на унизително третиране от страна на директора на Агенция ”Митници” Ваньо Танов. „Всички тези 23-ма служители са били уволнени незаконно в края на 2009 г. Всички те са възстановени на работа с влезли в сила решения на Върховния административен съд в периода април - ноември 2011 г. и са се явили на работа в нормативно установения срок. В нарушение на закона, вместо да бъдат възстановени на заеманите от тях длъжности преди незаконното уволнение, с вътрешни заповеди на началника на Митница Свиленград Тодор Караиванов са им определени нови работни места с обяснението, че няма щат в длъжностното разписание на старите им работни места“, се казва в жалбата.

Месец след връщането им на работа, а за някои и по-късно, с нарочни заповеди директорът на Агенция ”Митници” Ваньо Танов възстановява „официално” тези служители и им определя за месторабота Митница”Свиленград”, която е самостоятелно звено в структурата на Агенция ”Митници” според Устройствения правилник на същата. С тези заповеди на всичките 23-ма възстановени служители са определени възнаграждения значително по-ниски (от 200 до 400 лева) от възнагражденията на останалите служители на същите длъжности в Митница”Свиленград”, изпълняващи същите трудови функции съгласно длъжностните им характеристики, пише в жалбата.

През м. август- септември 2011 г. възстановените служители подписват заявления, че желаят да работят в Митнически пункт „ЖП Гара Свиленград”. Вследствие на тези заявления Ваньо Танов издава нови заповеди, с които определя нови работни места на всичките 23-ма възстановени служители в Митнически пункт „ЖП Гара Свиленград, без да отмени предишните си заповеди. „Обръщам внимание, че Митнически пункт „ЖП Гара Свиленград” от години е с числен състав от 12 до 18 служители, а за един кратък период от време м. август - м. декември 2011 г.) численият състав е увеличен на 32 служители, вследствие на пренасочването на 23-мата възстановени служители. Служителите са били принудени да работят по седем човека на смяна в една стая от около 12-13 кв.м. с обособени само две работни места!“, подчертава адвокат Георгиев. В началото на месец декември 2011 г. Директорът на Агенция ”Митници” Ваньо Танов издава заповеди, с които всичките 23-ма възстановени служители са уволнени отново на основание съкращение на щата на Митнически пункт „ЖП Гара Свиленград”. Очевидно е налице пряка дискриминация, основана на лично и обществено положение, изразяваща се в по-неблагоприятното третиране на всичките 23-ма възстановени служители, отколкото се третират останалите служители на Митница „Свиленград”, смятат жалбоподателите.

При констатирани нарушения Комисията за защита от дискриминация има правомощия да налага принудителни административни мерки и санкции, да постановява преустановяване на нарушението и възстановяване на първоначалното положение, да дава препоръки до държавните и общинските органи за прекратяване на дискриминационни практики и пр.

СМ