23
Пет, Апр
28 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

 

Само 7 издържали конкурса за инспектор, 8 щата остават вакантни. След 7 месеца обучение 6 аут поради слаб успех, трима на поправителен

Едва седем кандидати одобри комисия, назначена със заповед на директора на Агенция „Митници“ Ваньо Танов, в провелия се конкурс за 15 свободни бройки за длъжността „инспектор“ в свиленградската митница. Издържалите изпитите вече са назначени и ще заминат за обучение в София на 7-месечен базов курс. Те са предимно от нашия регион – има хора от Любимец, Свиленград, Хасково, Димитровград.

8 щата остават незаети и най-вероятно по-късно за тях ще бъде обявен нов конкурс.

Както „Старият мост“ писа, до конкурса бяха допуснати 121 кандидати. 97 от тях се явиха на тест за интегритет, тест за интелигентност и тест за професионална компетентност. През това сито минаха 25 души, които бяха допуснати до интервю. Едва 7 от тях обаче издържаха последното изпитание. Незаемането на обявени свободни места поради слабо представяне в конкурс не е прецедент за тукашното ведомство.

В същото време тече процедурата за определяне на началник на Митнически пункт Капитан Андреево. До конкурса бяха допуснати трима кандидати. На изпита обаче се явиха действащият митничар Никола Караиванов от Свиленград, който преди време е бил началник на пункта, и бившият служител от Митница Лом Цветан Станев. Резултатите ще станат ясни следващата седмица.

Междувременно от свиленградската митница освободиха от работа 6 от назначените през август 2012 г. 27 млади митничари. Те бяха на 7-месечно обучение в София по 76 учебни дисциплини, част от които са: Митническото законодателство на ЕС; Произход на стоките; Митническа стойност; Митнически режими; Обща селскостопанска политика; Граничен контрол на превозни средства и контейнери при преминаване на външна граница на Общността; Последващ контрол; Митническо разузнаване и др. Обучението приключи с изпит, проведен от Комисия, назначена от директора на Агенция "Митници", като за издържали се считат служителите, получили оценка, не по-ниска от Добър /4,00/ по шестобалната система. Девет от новите митничари не можаха да покрият това изискване. Шест от тях са получили слаби оценки и вече са освободени от работа, върнали са и работното си облекло. По договор с работодателя в едноседмичен срок те са длъжни да възстановят на Агенцията по 3 работни заплати, или общо по 1 800 лева.

Останалите трима, чиито оценки от изпита доближават Добър /4/, ще получат втори шанс, като се явят на поправителен изпит.

СМ