23
Пон, Ное
20 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

chucheИсковете да се гледат по подсъдност тук, реши ХОС Стопираните заради спор за подсъдност 34 митничарски дела отново тръгват в Свиленград. Това реши тричленен състав на Хасковския окръжен съд /ХОС/. Окръжните магистрати отхвърлиха жалбата на Агенция „Митници“ и така според тяхното определение първата инстанция по митничарските искове за отмяна на уволненията им трябва да бъде Районен съд – Свиленград. „Общото правило в института на подсъдността, закрепено в чл. 105 ГПК, е, че искът се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника. От това правило законът предвижда редица изключения с оглед качеството на страните или предмета на спора. По отношение на трудовите дела в чл. 114 ГПК е предвидена специална местна подсъдност, според която работникът може да предяви иск срещу работодателя си и по мястото, където той обичайно полага своя труд. Следователно на работника и служителя е предоставена възможност за избор на подсъдност – общата по чл. 105 ГПК или специалната по чл. 114 ГПК”, категорични са съдиите. Решението им подлежи на обжалване. Както „Старият мост“ писа, срещу Агенция „Митници“ през август и септември м. г. са подадени 34 искови молби за отмяна на уволнение. Всичките тези дела са заведени от митнически служители от териториалното управление в Свиленград, които са били махнати след влизането в сила на новия Единен класификатор на длъжностите в администрацията от 1 юли т. г. Заседанията по голяма част от тях бяха насрочени за ноември. От Агенция „Митници“ обаче бе внесено искане ХОС да се произнесе за подсъдността и делата бяха стопирани, докато спорът се реши. СМ