24
Сря, Юли
37 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

155 кандидати са одобрени и допуснати до обявения конкурс за 15 щатни бройки за длъжността „Инспектор“ в свиленградската митница.

Общо над 230 души подадоха документи за явяване на препитването, но голяма част от тях не са представили диплом за висше образование по икономика или технически науки, каквото бе изискването, и са отпаднали.

Тестът за професионална компетентност и психологическа пригодност ще се проведе на 21.09.2012 г. /петък/ в град Хасково, Регионален център за дистанционно обучение на УНСС - Хасково, бул."България" 168, зала 204. Кандидатите ще бъдат разделени в две групи, както следва: Първа група от 11.00 ч. от № 1 до № 78; Втора група от 14.00 ч.  от № 79 до № 155.

СМ