15
Съб, Юни
31 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

mitnСредно по 14 души кандидатстват за едно място в обявения конкурс за 20 щатни бройки на длъжността „инспектор“ в Митница Свиленград. От подалите документи 348 до теста за психологическа и професионална пригодност бяха допуснати 287 мераклии.

На теста в понеделник обаче се явиха 245 кандидати. Поради липсата на подходяща зала тук препитването се състоя в Хасково.

Напливът за инспектори в другите митници в страната обаче е още по-голям. Най-много кандидати за митничари има във Варна – по 49 души за едно място. В Бургас желаещите също никак не са малко – 927 за 20 щатни бройки.

За обявените общо за страната 151 вакантни места за митнически инспектори до конкурс са допуснати 4 813 кандидати, или средно по 32-ма за едно място. Издържалите теста ще бъдат подложени на интервю.

Междувременно вече има избрани за четирите обявени щата за младши митнически инспектори, научи „Старият мост“. Очаква се заповедите им за назначение да бъдат подписани в понеделник. Нито един от новоназначените не е от Свиленград. Новите попълнения са от Приморско, Хасково, Димитровград и Любимец.

СМ