19
Нед, Май
23 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

Конкурси за разследващи митничари са обявени със заповед на шефа на Агенция „Митници“ Ваньо Танов. С месторабота в Митница Свиленград към Централно митническо управление ще бъдат назначени трима души. Две от щатните бройки са за длъжността младши разследващ митнически инспектор, а другата е за старши разследващ митнически инспектор.

Обявените нови щатове са общо 19, като 18 от тях са за двете длъжности и са разпределени по месторабота, освен в свиленградската, и в други митници – Столична, Аерогара София, Бургас, Варна, Пловдив и др. Другата щатна бройка е за главен разследващ митнически инспектор за Централно митническо управление.

Кандидатите трябва да имат висше юридическо образование с минимална степен магистър и придобита юридическа правоспособност. Професионален опит за младши инспекторите не е необходим, а за старшите и главния се изисква минимум съответно четири и пет години. В обявата са описани и допълнителни изисквания, както и умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите. Конкурсът ще премине в два етапа – тест за психологическа пригодност и професионална компетентност и интервю. Документи се приемат в Агенция „Митници“ в София до 4 ноември включително.

Началната основна заплата за младши, старши и главен разследващ митнически инспектор е съответно 900, 1 100 и 1 300 лева.

През февруари вицепремиерът Симеон Дянков съобщи, че митничарите отново ще имат разследващи функции, за което „Старият мост“ писа. За това отдавна настоява шефът на митниците Ваньо Танов, като се аргументира, че служителите в полицията не са подготвени да разследват митнически нарушения.

Правомощието на митническите служители да разследват контрабандата беше въведено през 2000 г., но бе стопирано след година. През 2003-4 г. отново бе върнато, но пак бе отнето през 2006 г. Последно дознател в тукашното ведомство бе Тодор Стамболиев.

СМ