23
Съб, Ян
15 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

Конкурс за шеф на отдел „Акцизи“ в Митница Свиленград е обявен със заповед на директора на Агенция „Митници“ Ваньо Танов. Мястото бе овакантено през август т. г. Тогава титулярът на поста Светла Шошкова бе назначена за заместник началник на тукашната митница след конкурс, за което „Старият мост“ писа.

Желаещите да оглавят отдел „Акцизи“ трябва да имат висше образование с минимална степен магистър и поне 6 години професионален опит или придобит II младши ранг. В заповедта на Ваньо Танов за обявяване на конкурса са описани и допълнителни изисквания за длъжността, както и умения и квалификации, които носят предимство на кандидатите. Документи се приемат в деловодството на Митница Свиленград до 7 октомври. Конкурсът ще се проведе в три етапа – практически изпит, тест за психологическа пригодност и интервю.

СМ