15
Съб, Юни
30 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

Три работни места за млади висшисти са обявени в Митница Свиленград по националната програма „Старт на кариерата“, която е насочена към младежи до 29-годишна възраст, които нямат трудов стаж по специалността си. Едното работно място е към Централно митническо управление, дирекция „Митническа статистика и автоматизация“ /отдел „Информационни технологии – юг“/, сектор „Експлоатация на информационни системи“ с месторабота в тукашната митница. За него могат да кандидатстват младежи, завършили висше образование по природни или технически науки, математика, информатика.

Допълнително изискване е високо ниво на компютърна грамотност. Другото работно място е за служител в сектор „Административно-наказателно производство“ в отдел „Митническо разследване и разузнаване“. Кандидатите за него трябва да са завършили някоя от следните специалности: филология, социални дейности, педагогика, икономика, право, инженерни науки, както и да имат компютърна грамотност. Трети младеж пък ще бъде назначен за служител в митническото бюро в гр. Кърджали. За това работно място е необходимо висше образование по право, икономика или инженерни науки, а допълнително също се изисква компютърна грамотност.

По програмата „Старт на кариерата“ в Свиленград са обявени още 2 работни места – в дирекция „Бюджет и финанси“ в Общинската администрация и в тукашното бюро по труда.

Одобрените кандидати ще имат възможност в рамките на 9 месеца да натрупат стаж и опит по своята специалност. Програмата им осигурява възнаграждение в размер на 400 лева и изплащане на социалните и здравните осигуровки за сметка на работодателите, допълнителните възнаграждения по Кодекса на труда, годишният платен отпуск и болничните.

Желаещите да кандидатстват могат да подадат документи в бюрото по труда, в което са регистрирани като търсещи работа лица, до 28 юни 2011 г. включително.

СМ