21
Пет, Юни
20 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

kandidatiЛицензирана фирма ще оценява езиковата компетентност на кандидатите

126 мераклии за работа в свиленградскат митница се явиха на втория етап от конкурса за обявените 10 места за младши инспектори. 20 от допуснатите по документи 146 души обаче не дойдоха на писмения изпит, който се проведе в четвъртък в залата на ресторант „Свилена“.

Кандидатите решаваха три теста – за интелигентност, професионална компетентност и интегритет. Чрез третия - за интегритет, се установяват лоялността към организацията и потенциалните рискове за корупционни практики. Тези, които са постигнали успеваемост на писмения изпит над 50%, ще бъдат допуснати до езиков тест. На изпита в четвъртък всеки от кандидат-митничарите получи листче, на което да напише какъв чужд език владее. Според това заявление ще бъдат подготвени листовките за проверка на езиковата компетентност. Така ще бъдат подготвени тестове освен за западните и по-популярни английски, немски, френски, и за турски и руски език. Специално наета от Агенция „Митници“ лицензирана фирма ще провери и оцени доколко кандидатите владеят чужди езици. Успешно издържалите ще бъдат поканени на интервю.

Новоназначените след края на конкурса инспектори ще започнат работата си в митниците със седем месечен базов курс за обучение по общите стандарти за ЕС.

СМ