25
Вт, Юни
19 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

Димитър Николов бил сред първите 19 старши инспектори по успех

Върховният административен съд /ВАС/ възстанови още един съкратен при голямата чистка в края на 2009 г. служител от свиленградската митница. С решение от 5 май т. г., което е окончателно и не подлежи на обжалване, висшите магистрати връщат на работа старши митническия инспектор Димитър Николов.

Делото във ВАС е образувано по жалба на Николов, известен в Свиленград с прозвището Шопа. Той останал недоволен от решението на Административен съд – София, където без успех е оспорвал заповедта за прекратяване на служебното му правоотношение. Втората инстанция обаче удовлетвори иска му. ВАС посочва като мотив, че при съкращението на Димитър Николов не е извършен действителен подбор. Директорът на Агенция „Митници“ /АМ/ по закон не бил длъжен да направи това. По делото обаче е представена негова заповед, утвърждаваща Процедура за съкращаване на персонала на АМ, както и самата Процедура. С утвърждаването на Процедурата тя е станала задължителна за изпълнение от всички служители на АМ, включително и от нейния директор. Приемайки я с нарочна своя заповед, директорът на АМ сам е постановил задължителни и за него правила, ограничаващи оперативната му самостоятелност при вземане на решения относно съкращаването на отделни служители, мотивират се върховните съдии. Последвалите действия по издаването на Заповед № ЗАМ-655/01.12.2009 г. на директора на АМ, разпореждаща състав на комисия за извършване на класиране, пристъпване към процедура за подбор, посочване на длъжностите, за които ще се извърши такъв и служителите, които ще бъдат оценени (включвайки и жалбоподателя Николов), както и резултатите от класирането, отразени в Протокол № 4400-1448/07.12.2009 г. на Комисията сочат, че прекратяването на служебното му правоотношение на 18.11.2009 г. действително е било незаконосъобразно. Видно от резултатите, отразени в цитирания протокол, Николов е в числото на първите 19 (събрали 92 и повече точки) от всичко 67 служители, изпълняващи длъжността „старши инспектори”. Всички останали 48 служители са с по-ниски резултати от него, пише в решението на ВАС.

Димитър Николов е поискал още Агенция „Митници“ да му заплати разноски по делото в размер на 3 000 лв., като е представил договор за правна защита между него и адв. Емил Хр. Владов. С оглед правната и фактическа сложност на казуса и реалното участието на адв. Владов в процеса, съдът обаче е намерил, че искането следва да се уважи до размер на 300,00 лв.

СМ