Митница
Инструменти
Шрифт

По заловена контрабанда и съставени актове свиленградската митница е на първо място в страната. Планът за приходите е преизпълнен с 1 300 000 лева Над 2 300 обита за контрабанда са пресекли служителите от свиленградската митница през 2010. Анализът на Агенция „Митници“в края на годината сочи, че по брой съставени актове и заловена контрабанда тукашното митническо управление е на първо място в страната. Само през най-успешния за тукашните митничари месец – ноември, са съставени 334 акта, докато през януари са образувани 114 административни производства, а през юли – 121.

„Силен“ е бил и април с 328 акта за митнически нарушения. Ноември е бил ударен за митническите служители и от друга гледна точка – пресечена е валутна контрабанда за 132 000 евро, заловени са нелегално пренасяни златни изделия за над 20 хил. евро, има и три случая на предотвратен незаконен трафик на наркотици. В периода от края на октомври до началото на декември е хваната крупна контрабанда на цигари. Съвместно с органите на МВР служителите от свиленградската митница заловиха на ГКПП Капитан Петко войвода 4 тира, натъпкани с нелегални папироси. Отделно от куфарни търговци са иззети 220 000 кутии. За цялата година са хванати общо 870 000 кутии цигари, като в това число не влизат тези от споменатите четири тира. През годината се пресечени общо 10 опита за нелегален трафик на наркотици и един – на оцетен анхидрид, който е прекурсор за производството на дрога. Трима служители на свиленградската митница са наградени от ръководството на Агенция „Митници“ с материално стимулиране за разкрити крупни контрабанди на цигари.