Митническите служители на МП Капитан Андреево задържаха над 2,5 кг контрабандни златни изделия при две отделни проверки на влизащи в страната от Турция леки автомобили.

35 880 къса  контрабандни цигари откриха митническите служители при три проверки на МП Капитан Андреево.

250 000 бръснарски ножчета и над 37 000 „маркови“ стоки, по-голяма част от тях облекла, задържаха митническите служители на МП "Капитан Андреево", съобщават от пресцентъра на Митницата. Нелегалният товар е намерен при три проверки на товарни автомобила, влизащи в страната от Турция.

55 438 артикула, по-голяма част от които текстилни изделия със знаци на търговски марки, задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево.

Недекларирана валута с левова равностойност 1 452 181 лв. бе задържана от началото на юли досега на МП "Капитан Андререво", съобщават от пресцентъра на Митницата. Парите са били открити при четири проверки на товарни автомобили.

Близо 27 кг сребърни накити, част от които укрити в тайник с електронен механизъм, откриха митническите служители на МП "Капутан Андреево", съобщават от пресцентъра на Митницата. Стоката била намерена при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция.

Агенция „Митници“ получи награда от Световната митническа организация и Секретариат по озона и UNEP OzonAction (Програма на ООН за околна среда) за приноса й в борбата с незаконния трафик на флуорсъдържащи парникови газове и озоноразрушваши вещества. С индивидуални награди бяха отличени МП Капитан Андреево и МП Малко Търново, както и седем митнически служители от двата пункта. Отличията бяха връчени от директора на ТД Митница Бургас Валери Стефанов в навечерието на 7 юли - Професионалния празник на българския митнически служител.

Наградите са присъдени на Агенция „Митници“ и нейните служители за предотвратяването на нелегален внос на общо 15 000 кг. флуорсъдържащи парникови газове през МП Капитан Андреево и МП Малко Търново при пет проверки. Отличията са признание за силния ангажимент на митническата администрация за справяне с незаконната търговия с озоноразрушаващи и флуоросъдъращи вещества, които влияят на глобалното затопляне и са контролирани от Монреалския протокол.  Газовете, използвани в хладилното оборудване, често са HFC - хидрофлуоровъглеводороди, които са въведени като заместители на озоноразрушаващите вещества. HFC не разрушават озоновия слой, но са мощни парникови газове, често с висок потенциал на глобално затопляне. За да се реши този проблем, регламент на ЕС, приет през 2014 г., установи постепенно прогресивно намаляване на количеството HFC, присъстващ на пазара. Митническата администрация има роля в предотвратяването на нелегалния внос на тези вещества от трети страни, което е част от приноса на Агенция „Митници“ за защита на гражданите, околната среда и законната търговия.

Отличията, които разглеждат периода 2019-2020 г., бяха обявени по време на 5-ото издание на наградите на Монреалския протокол за митнически и правоприлагащи служители от Европа и Централна Азия. Различни национални органи от 18 държави, както и Европейската комисия и ОЛАФ бяха наградени с медала и сертификата на Монреалския протокол по време на онлайн събитие в края на март, което включваше участието на Световната митническа организация, Секретариата по озона и UNEP OzonAction(Програма на ООН за околна среда). Глобалната награда на Монреалския протокол за митнически и правоприлагащи служители се присъжда от Програма на ООН за околна среда, в сътрудничество със Световната митническа организация и Секретариата по озона. Наградата има за цел да даде признание и да насърчи служителите на митниците и правоохранителните органи и техните организации за успешно предотвратяване на незаконна или нежелана търговия с HCFC/HFC. Очаква се наградата да засили регионалното и международното сътрудничество и осведомеността на общността на митниците и правоприлагащите органи. Това ще улесни докладването на незаконната търговия на ООН за околната среда и Секретариата по озон.