Граница
Инструменти
Шрифт

За повишаване капацитета за справяне с нелегалната миграция в граничния регион ще бъдат инвестирани 1,7 млн. евро

„С програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция 2021 – 2027 заявката ни е да бъдем максимално актуални с решение за нуждите в региона. Във възможно най-кратки срокове могат да стартират заложените в нея мерки за справяне с нелегалната миграция, която поставя сериозни предизвикателства в момента.“

Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева при откриването на първото заседание на Комитета за наблюдение по програмата (Интеррег VI-А) България Турция 2021-2027 в гр. Одрин вчера. Сред приоритетите ѝ са подпомагане на бизнеса в зеления преход и интегрираното териториално развитие. Общият ѝ бюджет е 34,4 млн. евро.

Участниците в заседанието одобриха Насоките за кандидатстване по стратегическия проект на програмата. 1,7 млн. евро, какъвто е бюждетът му, ще бъдат насочени към обучения, обмяна на опит и добри практики за повишаване на капацитета на полицейските управления за справяне с миграцията. Ще бъдат финансирани още мерки за подобряване на сигурността, както и за доставка на специализирано оборудване за повишаване на техническата готовност на проектните партньори. Стратегически партньори от българска страна ще бъдат областните дирекции на Министерството на вътрешните работи в Хасково, Ямбол и Бургас, а от турска – управите на провинциите Одрин и Къркларели. Проектът ще бъде финансиран по линия на специфичната цел „Подобряване управлението на миграцията“ по третия приоритет на програмата „По-сигурен трансграничен регион“.

По време на заседанието на Комитета за наблюдение беше отчетен и напредъкът в изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България – Турция 2014 – 2020. По нея са финансирани общо 101 съвместни проекта на обща стойност 28,7 млн. евро. Изпълнението на 98 от тях е приключило успешно. Изплатените средства са 24,6 млн. евро или 83% от бюджета на програмата, а сертифицираните са 22 млн. евро или 73%. По стратегическия проект „Трансграничните региони сътрудничат за Син растеж“ (BLUE GROWTH COLLABs) са обновени и оборудвани изследователски лаборатории в Университета „Проф. Д-р Асен Златаров“ – Бургас и Тракийския университет в Одрин, които търсят приложно поле на научни разработки за справяне със замърсяването в Черно море.

Направените препоръки от междинната оценка на прогарамата за периода 2014 – 2020 за използване на комбинация от стратегически проекти и безвъзмездна помощ са взети под внимание както при обявяването на третата покана – за стратегически проект, така и при изготвянето на програмата (Интеррег VI-А) България Турция 2021-2027.