04
Пон, Юли
20 Нови статии

Граница
Инструменти
Шрифт

На днешното си заседание Министерският съвет прие доклада за извършените неотложни ремонтно-възстановителни дейности по граничната ограда с Турция, които приключиха на 30 декември 2021 г.

Отделните й участъци в зоните за отговорност на ГПУ - Свиленград и ГПУ-Елхово са определени като критични от Главна дирекция „Гранична полиция“.

В хода на ремонтните дейности са подменени 4 977 м. спирала режеща тел, възстановени са 34 колони на съоръжението, изградени са 2 нови стоманобетонни водостоци, ремонтирани са 402 оградни пана, подравнени са 570 м. участъци от прилежащия път, почистени и усилени са 42 водостоци, насипана е 1 231 куб. м трошено-каменна фракция и са прочистени от растителност 27 352 м2. Възстановените участъци от съоръжението са с обща дължина от 63 463 м., като са изразходвани 121 681,13 лв.

Заради увеличения миграционен натиск и усложняване на обстановката на отделни участъци от българо-турската и българо-гръцката граница от 01.11.2021 г. започна участието на въоръжените сили в охраната на държавната граница, като първоначално бяха въведени 448 военнослужещи с 69 единици техника. След това бяха редуцирани до 246 военнослужещи и 57 единици техника, а на 10.01.2022 г. приключи участието на въоръжените сили в охраната на държавната граница. Към момента Министерството на отбраната продължава да оказва логистична поддръжка на МВР, като задачата се изпълнява от 20 военнослужещи с 11 единици техника, уточнява правителствената прес служба.

СМ