Граница
Инструменти
Шрифт

Конкурс за назначаване на 40 гранични полицаи обяви Министерството на вътрешните работи.

Вакантните места са за служители на длъжност „полицай - старши полицай“ на граничните контролно-пропусквателни пунктове към Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Смолян. Повечето от одобрените кандидати ще бъдат назначени на най-новия пункт на границата ни с Гърция – Рудозем, който предстои да бъде открит. За ГКПП Капитан Петко войвода в Свиленград е обявено едно свободно място.

Сред изискванията за участие в конкурса са кандидатите да бъдат на възраст до 40 години (изискването за възраст не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР), да имат завършено средно образование, да имат квалификация по чуждоезикова подготовка по английски, френски или немски език на ниво не по-ниско от А2, компютърна грамотност (работа в MS Windows работна среда, работа с програмните продукти Word и Excel от MS Office) и др.

Документи се подават в сектор „Човешки ресурси“ към Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Смолян, на адрес: гр. Смолян, бул. „България“ № 1 и Гранично полицейско управление – Петрич, на адрес: гр. Петрич, ул. „Генерал Тодоров“ № 5.

Кандидатите трябва да подадат документите си не по-късно от 20 дни след обнародване на обявата за конкурса.

СМ