23
Сря, Юни
18 Нови статии

 

 

burdenis

Гугъл Голям

pekarnakatarjina100621

 

 

Харесай ни във фейсбук :)

Интервю
Инструменти
Шрифт

Извършена е реорганизация на съдиите по отделения

Скандални разкрития за незаконни действия в Свиленградския районен съд придобиха широка обществена разгласа миналата седмица. Медийният интерес бе предизвикан от поредица интервюта на съдия Недялко Паталов и най-вече от участието му в „Шоуто на Слави“, където обвини бившия председател на районния съд тук Елена Тодорова в тежки нарушения на професионалните и етичните правила. Вдигналият се медиен шум създаде впечатлението, че тукашната Темида е разядена от корупционни схеми и нарушения. По този повод потърсихме за интервю председателя на районния съд Живка Петрова:

- Съдия Петрова, появи се информация, че представители на спецзвеното към Главна прокуратура „Антикорупция“ и представители на ДАНС са извършили проверки в свиленградския съд. Какъв е бил поводът за тези проверки и какво конкретно са проверявали?

- Действително, извършена е проверка от ДАНС-Хасково, но тя касае конкретен случай, а не цялостната работа на съда, както се тиражираше в пресата. Не съм оправомощена да давам информация какви проверки са правени и какви материали са им предоставени, тъй като съгласно Закона за съдебната власт докато тече проверката предоставянето на информация не е възможно.

- Конкретният случай са разкритията на съдия Паталов по отношение на Вашата предшественичка Елена Тодорова...

- Да, така е. Повече информация не бих искала да Ви давам, но повтарям, че проверката не касае цялостната дейност на съда. В Районен съд-Свиленград нещата са под контрол. Извършена е реорганизация на съдиите по отделения, след като съдия Паталов си подаде оставката. Проведохме общо събрание, тъй като с оглед на множеството бързи и незабавни наказателни производства, които се разглеждат в нашия съд, се налага по-голяма експедитивност в работата на наказателните съдии. Преценихме от 2 май съдия Елена Тодорова да премине от Наказателно в Гражданско отделение. Съдия Стамболиева и съдия Кирева пък преминават в Наказателно отделение. Така с наказателни дела ще се занимават съдиите Христо Георчев, Кремена Стамболиева и Добринка Кирева, а с граждански – аз и съдия Елена Тодорова. Смятам, че това преструктуриране ще подобри организацията на работата.

- Като административен ръководител ще направите ли собствено задълбочено проучване на случая Паталов – Тодорова и ще излезете ли със становище, защото все пак е засегнат имиджът на институция, която ръководите?

- Не смятам за нужно да се извършва вътрешно разследване, тъй като през изминалата година в РС-Свиленград са извършвани 4 или 5 проверки от Хасковския окръжен съд. И мога да кажа, че сме най-проверяваният съд в Хасковския съдебен район. Проверките са констатирали съответни нередности. Дадени са препоръки, когато аз встъпих в длъжност. Към настоящия момент всички са изпълнени, така че специално във връзка с изнесените факти не виждам какво друго би било да се направи. Пък и това е минал период.

- Какви препоръки изпълнихте по-конкретно?

- Препоръките бяха доста, но сред по-важните са: нови вътрешни правила за образуването и движението на делата по отделения; нови вътрешни правила за организацията на работа в съдебната администрация; преустанови се съществуващата практика да се изключват от разпределението на делата съдии, които отсъстват по една или друга причина;извършванена ежемесечни проверки на деловодните книги; редовно публикуване на съдебните актове на Интернет страницата на съда и др. Общо утвърдих около 15 нови вътрешни правила по организацията на работа. Мога да кажа, че откакто на 7 ноември 2016 г. встъпих в длъжност наясно съм в кое отделение какво е движението на делата по съдии и отделения. Проведохме общо събрание на 25 април, на което поставих за обсъждане изразяване на становище на всеки от съдиите на публикации в няколко електронни медии. Всичките бяха на мнение, че нещата се преекспонират, изопачават се факти, не са изложени коректно, вкл. по въпросния казус. Всеки съдия изрази позиции, че по отношение на бившия председател на съд Елена Тодорова не са били прилагани подобни методи на организация на работата. Всеобщо беше мнението, че по-скоро се касае за журналистически интерпретации. Създаде се една представа в обществото, че в този съд се правят някакви нередности, има корупция и, общо взето, сложиха ни всички под един знаменател, а нещата не стоят така.

- Медиите отразиха на практика позицията на съдия Паталов, съдия Тодорова отказа да вземе отношение...

- Право на съдия Тодорова е да даде своята гледна точка. Защо тя не го прави аз не мога да знам. Казвам Ви какво е становището на останалите колеги. Дори сега след изявата на съдия Паталов смятам да свикам общо събрание и да излезем с позиция на съда дали се придържаме към изнесеното, или не.

- Ако бяхте на мястото на съдия Тодорова как щяхте да постъпите в тази ситуация?

- Не бих могла да кажа, тъй като не съм запозната в детайли с това какви са техните отношения, какво действително се е случило... Изтъкнат обаче бе фактът, че делото за трафика на нелегалните имигранти е било иззето от нея по безпардонен начин... Пак казвам, фактите са изопачени. Няма как един председател да отиде да вземе делото от друг съдия, да му скъса решението и да го пререши отново. Няма как да стане това.Преразпределението на това дело е факт, като съдия Тодорова си има своите съображения защо го е направила и ще отговаря за това.

- Какво очаквате да се случи оттук нататък?

- Не мога да Ви кажа. Срещу съдия Тодорова има образувано и дисциплинарно производство, което също нямам представа как се движи, на какъв етап е. Мога да кажа в момента каква е ситуацията. Откъм организация на работа проблеми няма. Обстоятелствата, които станаха обект на коментари, са се случили далеч преди аз да встъпя като председател. За тях съм разбрала от докладите за извършени проверки от Хасковския окръжен съд, където тези обстоятелства са отразени.

- С напускането на съдия Паталов съдийският състав остава 5 души при 6 щата. Ще бъде ли запълнен шестият щат скоро?

- Много се надявам, но преместванията и новоназначенията се извършват не много бързо. Така че докато се запълни този щат, положението ще е такова. На съдия Паталов е спряно разпределението на делата след подаването на оставката. Така му остава само да приключи разпределените му дела и то дотогава, докато му се гласува оставката. Тези дела, които не са приключени, ще бъдат преразпределени между съдиите в наказателно отделение. Докато се запълни тази шестата щатна бройка ще работим в състав от петима съдии и се надявам много скоро или да се командирова някой съдия, или пък да бъде преметсен, или назначен. Вече това зависи от Висшия съдебен съвет.

- Наблюдава ли се спад на делата, свързани с незаконно преминаване на границата?

В сравнение с миналата година спадът е чувствителен, особено през зимния период, когато бе натрупал доста сняг. През първите два месеца почти нямаше постъпления на такива дела. Сега има съживяване, но пак в сравнение с миналата година спадът е чувствителен.

Интервюто взе Николай КОЛЕВ